OM AGENDA 1

Hvem er vi?
Agenda 1 er et nettverk av menigheter og fellesskap som vil hjelpe hverandre til å nå flere mennesker med evangeliet.

Hensikten med Agenda 1 er å skape læringsmiljø hvor ledere utrustes med ferdigheter og redskaper til å bygge misjonale menigheter, menigheter som er til for å fullføre Jesu oppdrag om å gjøre mennesker til disipler.

Sammen i lærefellesskap
Nettverket består av flere lærefellesskap med opp til ti menigheter i hver. Lederteam fra disse menigheter treffes to helger i året. De jobber sammen for å evaluere, prøve nye ideer og lage planer. De får både støtte og ansvarliggjøring. Hovedlederne blir fulgt opp regelmessig mellom samlingene. Lærefellesskaps første fase varer i to år. Deretter kan menigheter velge om de vil fortsette to år til.

Mer
Agenda 1 arrangerer årlige konferanser og driver et eget ledernettverk.

Menigheter og fellesskap som har deltatt i Agenda 1 representerer bl.a. Normisjon, Den norske kirke, Misjonsmenigheter, Pinsemenigheter og Indremisjonsforbundet. Det finnes regionale lærefellesskap flere steder i Norge og egne lærefellesskap for bedehusforsamlinger/organisasjoner og for ungdomsarbeid. Agenda 1 arrangerer også lærefellesskap i Thailand og Kambodsja.

Agenda 1 ble startet av IMI kirken i Stavanger i 2009 og ledes av Martin Cave.

​