LÆREFELLESSKAP

Agenda 1 bruker et prosessverktøy som heter Lærefellesskap. Lederteam fra ulike menigheter samles to ganger i året til en prosess over to til tre dager, som hver gang vil være bygd opp rundt tre enkle spørsmål:

 1. Hva er?
  Ærlig evaluering. Hva har vi gjort siden sist?
 2. Hva kan bli?
  Prøv nye ideer. Våg å drømme.
 3. Hva vil bli?
  Lag en konkret handlingsplan for tiden fram til nestesamling.

Samlingene består av korte undervisninger, teamarbeid med presentasjon for de andre teamene, gruppearbeid på tvers av teamene, lovsang og bibelmeditasjoner. Deltagerne spiser måltidene utenom frokost sammen og har tid til sosiale samlinger.

Tematikk
Tematikken vi pleier å bruke for de fire samlinger er:

 1. Misjonale muligheter – nye bilder av menigheten og kulturen, disippelskap
 2. Misjonalt liv – disippelgjøring og misjonal livsstil
 3. Misjonalt lederskap – å forstå seg selv og andre, lederen som kulturbygger
 4. Misjonale fellesskap – sammen i misjon, utvidet familie, ulike sosiale settinger

Bilder av misjonale praksiser og kulturbygging er gjennomgående temaer.

Praktisk
Lærefellesskapene treffes i første delen av høstsemesteret og første delen av vinter/vår semesteret. Samlingene er i forbindelse med en helg og varer i ca to døgn.

Menighetene betaler et årlig beløp for å delta i Agenda 1 som dekker begge samlingene med måltider for et team av 4-5 personer, oppfølging mellom samlingene og bøkene som deles ut til deltagerne. I tillegg til dette, må menighetene dekke kostnader til reise og evt overnatting.