INTERNASJONALT

Thailand
Agenda 1 ble etablert i Thailand i 2010. Våren 2014 fullførte de første 7 menigheter en fireårig agendasyklus. Dette ble gjort innen rammen av et samarbeid mellom IMI Kirken, Det Norske Misjonsselskap og Kirkesenteret i Mukdahan i Nordøst Thailand. De erfaringer vi har gjort så langt tyder på at Agenda 1 er et redskap som fungerer svært godt i den lokale konteksten. Særlig ser vi at Agenda 1 har hjulpet menigheter til praktisk og konkret realisering av engasjement og visjon.  Fra og med høsten 2014 vil Agenda 1 fortsette i regi av Thailand Christian Network, et menighetsnettverk eid og drevet ut i fra IMI Kirken. I og med denne omleggingen vil vi nå bringe ut Agenda 1 på et nasjonalt nivå i Thailand.

Kambodsja
I februar 2013 begynte vi Agenda 1 Cambodia. Ledere fra over 20 menigheter fra 20 provinser i landet deltar. Lærefellesskap fungerer på mange måter som lærefellesskap i Norge.

Mange mennesker kommer til tro på Jesus i Kambodsja og menigheter vokser og planter nye fellesskap. En av deres største utfordring er å følge opp alle de nye kristne. Derfor er disippelgjøring et sentralt tema i Agenda 1 her. De trenger hjelp med å gjøre mennesker til disipler som gjør andre til disipler.