HVORDAN BLI MED?

Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bli med i Agenda 1, ta kontakt med:

Steve Bruns, daglig leder for Agenda 1
steve(at)imikirken.no
913 07 600

Det startes nye lærefellesskap med jevne mellomrom både i Stavanger og andre steder i Norge for alle typer menigheter og fellesskap.

Våre erfaringer viser at menigheter og fellesskap med disse forutsetninger lykkes best i Agenda 1:

  • Har visjon og vilje til å nå ut til flere mennesker med evangeliet
  • Har et lederskap som drar sammen
  • Kan stille på alle samlinger med et stabilt lederteam med 4-5 av menighetens hovedledere. Hovedprest/pastor må være med i teamet.