HISTORIEN

I januar 2009 var det 22 ledere fra fem menigheter som kom sammen i Stavanger til det som ble det første Agenda 1 lærefellesskap. Siden den gang har nesten 60 menigheter og fellesskap fra hele Norge og 30 menigheter fra Thailand og Kambodsja deltatt i ett av våre lærefellesskap.

Inspirasjon til Agenda 1 kom fra European Church Planting Network (ECPN). IMI kirken ble med her i 2007 og møtte andre menigheter med en brann for å nå ut, dyktige ledere med nye bilder om misjonale menigheter og en arbeidsform som hjalp oss til å snu fokuset utover. Deltakelse i ECPN hadde en enorm betydning for den misjonale utviklingen i IMI kirken og vi bestemte oss for å starte Agenda 1 for å gi dette videre til andre norske menigheter.

I september 2009 ble det første lærefellesskapet utvidet til tolv menigheter. I årene siden har vi startet opp fem nye lærefellesskap i Stavanger, to av disse for ungdomsarbeid. 

IMI kirken er engasjert i misjons i Thailand og Kambodsja og har brukt Agenda 1 som redskap for å trene ledere og plante nye fellesskap der.

Norkirken Tromsø, som deltok i det første lærefellesskapet, startet Agenda 1 Nord for fellesskap i Nord Norge. Vi har samarbeidet med Normisjon Rogaland for å starte to lærefellesskap for sine forsamlinger og det planlegges flere lærefellesskap med Normisjon andre steder i Norge.

 I 2013 startet vi Agenda 1+ for menigheter som var ferdig med den første fasen og et eget ledernettverk for menighetenes hovedledere. Vi har også arrangert flere konferanser.