AGENDA 1+ og ledernettverk

Agenda 1+
Våre erfaringer viser at det kan ta mange år å snu en menighetskultur. Etter menigheter har fullført to ganger to år i et Agenda 1 lærefellesskap, blir de invitert til å fortsette i et eget lærefellesskap som vi kaller Agenda 1+. Målet her er å øke nivået av både støtte og utfordring og styrke relasjonen mellom menighetene.

Flere menigheter i Agenda 1+ engasjerer seg i å starte nye lærefellesskap for andre menigheter.

Agenda 1+ møtes to ganger i året på samme måten som de andre lærefellesskapene.


Agenda 1 Ledernettverk
Hovedlederne fra menighetene som har deltatt i Agenda 1 blir invitert til å være med i Ledernettverket. Dette er for ledere som vil vokse som disipler og som ledere, for ledere som selv vil leve misjonale liv og disippelgjøre andre til det samme. Deltagelse i nettverket er forpliktende og innebærer månedlige gruppesamtaler med andre ledere og en mentor.

De som er en del av nettverket vil:

  • Delta i en månedlig gruppesamtale, ledet av en Agenda 1 leder. (Fortrinnsvis på Skype eller telefon.)
  • Få del i egne nettverkssamlinger knyttet til andre arrangement og møtepunkt.
  • Bli invitert til å være med på andre arrangementer som f.eks konferanser i utlandet.

Prisen for deltagelse per person per år:

  • kr 2000 for ledere som er ansatte i menigheter
  • kr 1000 for frivillige ledere